Imię i nazwisko: Maciej Wyrębek

Firma budowlano-remontowa w Mannheim

Rozmawiam w dwóch językach:

Polski (Ojczysty)

Niemiecki (Podstawowy)

Kontakt

 

Name: Wyrebek Maciej

Bau-und Reparatur-Firma in Mannheim

Ich spreche zwei Sprachen:

– Polnisch (Muttersprache)

– Deutsch (Grundlagen)